Zemné práce

Sme odborníkmi na zemné práce

... od prípravy až po dokončenie


Prípravné zemné práce zahŕňajú búranie objektov stojacich na pozemku a vyčistenie pozemku od rôznych porastov alebo starej dlažby, takisto aj svahovanie pozemku alebo tvorba kaskád alebo aj realizácia jednoduchej ale spevnenej prístupovej cesty ku stavbe.

Hlavné zemné práce sú práce na výkopoch a výkopových jamách, ktoré sa väčšinou hĺbia strojovo.

Máme k dispozícii vlastné stroje a mechanizáciu a najmä odborne vzdelaných a skúsených spolupracovníkov.

Realizujeme...

  • Výkopové práce
  • Terénne úpravy
  • Búracie práce
  • Manipulácia s materiálom
  • Rekonštrukčné práce
  • Kanalizácie a vodovody
  • Zámková dlažba
  • Dokončovacie práce
  • Stavby na kľúč

Prostredie

Staráme sa o bezpečné pracovné prostredie a dbáme o ochranu životného prostredia.

Kvalita práce

Za svojou prácou si stojíme, robíme precízne, poctivo a kvalitne, pretože spokojnosť našich klientov je pre nás veľmi dôležitá. Máme všetky potrebné certifikáty.