Asfaltovanie

Cestné stavby

Špecializujeme sa na

komplexné asfaltérske a stavebné práce pri výstavbe a rekonštrukciách cestných komunikácií / diaľníc, chodníkov, parkovísk, detských ihrísk, opravy po rozkopávkach pre inžinierske siete a iné. V rámci výstavby týchto spevnených plôch vykonávame pokládku zámkovej dlažby, obrubníkov a všetky betonárske práce.

Robíme tiež opravy kanalizačných poklopov, uličných vpustí ako aj pokládku asfalto-betónových zmesí do úzkych rýh napr.: kanalizácia, vodovod. elektrické vedenie. Opravy asfalto-betónového a betónového povrchu zalievaním trhlín, prasklín v komunikácii certifikovanou technológiou horúcich zálievok BIGUMA-RS.

Realizujeme

 • pokládku asfalto-betónových zmesí,
 • pokládku suchých betónových zmesí CBGM,
 • opravy a rekonštrukcie poškodených plôch,
 • výstavbu nových asfaltových komunikácií,
 • frézovanie asfalto-betónových a betónových krytov (bez kovovej výstuže)

Kto si nás objednáva ?

Našimi zákazníkmi sú veľké firmy, ktoré si nás objednávajú ako subdodávateľov, ale i obecné úrady či bežní občania. Naše vybavenie a mobilita nám umožňuje objednávateľom splniť i rôzne priania v príprave pred pokládkou.

Asfaltérske práce prevádzame vlastnými finišermi s nivelizačným zariadením a valcami značky DYNAPAC.


Finišer F1200CS
 • základná šírka pokládky 1,2m
 • max. šírka 3,1m
 • hrúbka do 200mm


Finišer SD2500C
 • základná šírka pokládky 2,55m
 • max. šírka 5,1m
 • hrúbka do 310mm

Prostredie

Staráme sa o bezpečné pracovné prostredie a dbáme o ochranu životného prostredia.

Kvalita práce

Za svojou prácou si stojíme, robíme precízne, poctivo a kvalitne, pretože spokojnosť našich klientov je pre nás veľmi dôležitá. Máme všetky potrebné certifikáty.