Divízie našej spoločnosti

Divízia Asfalt

Našimi zákazníkmi sú veľké firmy, ktoré si nás objednávajú ako subdodávateľov, ale aj bežní občania, či obecné úrady. Naše vybavenie a mobilita nám umožňuje objednávateľom splniť i rôzne priania v príprave pred pokládkou.
Asfaltovanie cesty
Čítajte viac

Divízia Mosty

Kvalifikovaná sieť dopravných trás, či už železničná alebo cestná, vyžaduje stále viac mostov. Údržba a opravy mostných konštrukcií sú čoraz dôležitejšie. Máme skúsenosti s výstavbou a rekonštrukciou mostov.
Výstavba a rekonštrukcie mostov
Čítajte viac

Divízia Zemné práce

Sme odborníkmi na zemné práce - od prípravných až po dokončovacie. Máme k dispozícii vlastné stroje a mechanizáciu a najmä odborne vzdelaných a skúsených spolupracovníkov.
Zemné práce
Čítajte viac

Divízia Železnice

S našim odborným personálom a najmodernejšou mechanizáciou robíme vysoko odborné práce súvisiace s modernizáciou a rekonštrukciou železničných a električkových tratí.

Železničné stavby
Čítajte viac